โทร. 02-102-4970

แฟกซ์.02-102-4971

มือถือ. 085-293-9095, 085-450-4000, 085-450-5000

ติดต่อเรา

Address

logo

Gbuild Quality Co., Ltd.

441/7 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Phone : 02-102-4970

Fax: 02-102-4971

Hotline: 085-293-9095, 085-450-4000, 085-450-5000

e-mail: ifon.wwg@gmail.com

Map

map

ZOOM

map