โทร. 02-102-4970

แฟกซ์.02-102-4971

มือถือ. 085-293-9095, 085-450-4000, 085-450-5000

ผลงาน

สถานที่ : ตึกสาธรวิสต้า
ส่วนงาน : งานพื้น งานผนัง และงานห้องน้ำ
โดย : บริษัท Bouyguess Thai จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ตึก Inter Change Complex
ส่วนงาน : งานพื้น งานผนัง และงานห้องน้ำ
โดย : บริษัท KTEC จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ตึก The Le Raffine Jumbu Dvipaipa
ส่วนงาน : งานพื้นและงานห้องน้ำ
โดย : บริษัท Power Line จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Condo Metro Park ถ. กัลปพฤกษ์
ส่วนงาน : งานห้องน้ำ
โดย : บริษัท Bouyguess Thai จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ตึก WATERMARK
ส่วนงาน : งานพื้นและงานห้องน้ำ
โดย : บริษัท Ascon จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้า แอสพานาด รัชดา
ส่วนงาน : งานพื้น
โดย : บริษัท ฤทธา จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ส่วนงาน : งานปรับปรุงพื้น
สถานที่ : สหประชาชาติ UN
ส่วนงาน : งานปรับปรุงพื้น เสา
สถานที่ : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ส่วนงาน : งานพื้น บันได
สถานที่ : ศูนย์สุขภาพและศูนย์หนังสือจุฬา
ส่วนงาน : งานพื้น
สถานที่ : The Wind Building
ส่วนงาน : งานพื้นและงานผนัง
สถานที่ : รร.ไทยบริหารธุรกิจ
ส่วนงาน : งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (ตึกใหม่)
ส่วนงาน : งานพื้น และงานผนัง
สถานที่ : central ภูเก็ต
ส่วนงาน : งานพื้น งานผนัง
สถานที่ : โชว์รูม โตโยต้า มหานคร จำกัด
ส่วนงาน : งานพื้นและงานเคาน์เตอร์
สถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ส่วนงาน : ซุ้มประตู ผนังห้องน้ำ งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ งานเคาน์เตอร์ห้องครัว
สถานที่ : โรงแรมดุสิตธานี
ส่วนงาน : โครงการปรับปรุงส่วนงานพื้น
สถานที่ : โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
ส่วนงาน : งานปรับปรุงพื้น
สถานที่ : รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา
ส่วนงาน : งานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ
สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี 2
ส่วนงาน : ซ่อมแซมงานเคาน์เตอร์
สถานที่ : รร.เซนโยเซฟ
ส่วนงาน : ซุ้มผนัง และ งานพื้น
สถานที่ : ม. กลางเมืองรัชวิภา (งานบ้านทั่วไป)
ส่วนงาน : เคาน์เตอร์ห้องน้ำ
สถานที่ : ม. พลัส ซิตี้พาร์ค (งานบ้านทั่วไป)
ส่วนงาน : เคาน์เตอร์ห้องน้ำ
สถานที่ : บ้านพักอาศัย (งานบ้านทั่วไป)
ส่วนงาน : ทั้งหลัง