โทร. 02-985-0781 (AUTO)

แฟกซ์.02-985-0782

มือถือ. 085-450-5000, 085-450-4000, 085-450-3000

โชว์รูม / สินค้า

บริษัท เวิลด์ไวด์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ISO รองรับ มีสินค้าทั่งในและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความต้องการ บริษัทฯ มีโชว์รูมสินค้าที่มีตัวอย่างสินค้าแต่ละประเภทอย่างครบครัน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้าในแต่ละประเภท เพื่อให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า

บริษัท เวิลด์ไวด์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีขั้นตอนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีการคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพไปจนถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น การทำกันซึม การติดผลึกตาข่ายหลังหิน(บางชนิด) เพื่อป้องกันการแตกร้าวก่อนถึงมือลูกค้า ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา(ทั่วราชอาณา
จักร)